Uittreksel uit het strafregister

In een aantal gevallen, vb. in het kader van een sollicitatie, moet je een uittreksel uit het strafregister voorleggen. Je kent dit attest waarschijnlijk ook onder de vroegere naam 'bewijs van goed gedrag en zeden'.

Thuisloket - aanvraag uittreksel strafregister

Het uittreksel strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon worden vermeld. Er zijn drie soorten uittreksels:

  • Model art. 595: standaardgetuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
  • Model art. 596.1: getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen, jachtvergunningen, enz.). Je vindt hier een verkorte lijst van activiteiten voor dewelke dit model van toepassing is.
  • Model art. 596.2: getuigschrift, beter bekend als het ‘minderjarigenmodel’, bestemd voor specifieke activiteiten in het bijzijn van kinderen en jongeren (opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen).

Voorwaarden

Je vraagt het uittreksel aan bij de gemeente waar je woont:

  • Je woont in Beringen.
  • Je hebt het nodig in België of het buitenland.

Als je twijfelt aan welk model je nodig hebt, raden we je aan om een door jouw (toekomstige) werkgever of organisatie ingevuld en getekend typeformulier voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister mee te brengen.

Je kan het attest ook aanvragen bij het Centraal Strafregister als:

  • Je niet meer bent ingeschreven in een Belgische gemeente of ambtshalve geschrapt bent.
  • Je als rechtspersoon (vb. vzw) een uittreksel wilt aanvragen.
  • Je een diplomaat bent die niet is ingeschreven in een Belgische gemeente.

Procedure

Je vraagt een uittreksel strafregister aan

Wat meebrengen

Als je een afspraak hebt op het Stadhuis mag je niet vergeten om je identiteitskaart mee te brengen.

Kan je niet zelf komen? Geef dan een correct ingevuld volmachtformulier en je eID mee aan de aanvrager. (Dit kan niet voor een Model art. 596.2.)

Kostprijs

Het uittreksel strafregister is gratis.

Meer info

Details over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel kan je nalezen op de website van de Federale overheidsdienst (FOD) Justitie via deze link.

Een lijst van gereglementeerde activiteiten waarvoor je een uittreksel nodig hebt, vind je hier.