Uit-kalender verenigingen

Verenigingen en organisaties kunnen hun activiteiten aankondigen via www.uitinberingen.be
Zet je activiteit in de UIT-databank, deze komt automatisch op onze website onder UIT in Beringen en op onze LED-schermen. 
De dienst communicatie gebruikt de kalender van UiT in Beringen om de agenda in B-magazine op te maken.

Voorwaarden

  • vereniging is van Beringen
  • activiteit is voor een breed publiek toegankelijk
  • activiteit vindt plaats in Beringen (bijvoorbeeld niet wandelclub die elders gaat wandelen)
  • activiteit vindt plaats binnen de maand na verspreiding
  • activiteit wordt slechts eenmaal gepubliceerd
  • activiteit mag niet politiek, niet religieus, niet commercieel zijn
  • activiteit mag niet kwetsend of discriminerend zijn naar bepaalde bevolkingsgroepen toe

Aanvraag

Je kan hiervoor terecht op www.uitinberingen.be of bij de dienst communicatie van de stad Beringen.