UAV (Unie van Actieve Verenigingen)

Diversiteit als hefboom                                                                                            

Unie van Actieve Verenigingen – vroeger gekend als Turkse Unie – is een vrijwilligersorganisatie die organisaties en vrijwilligers ondersteunt over heel Vlaanderen. We hebben een kantoor in Beringen en zijn een partner van stad Beringen binnen het Armoede Forum, vrouwencontactgroep, Interculturele Raad, etc. Naast Limburg hebben we aangesloten verenigingen in Oost-Vlaanderen, Brussel, Antwerpen, … De laatste twee jaren heeft de organisatie heel wat belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo verwees de naam ‘Turkse Unie’ vooral naar onze Turkse achterban. In de realiteit werd onze achterban steeds diverser en bereikten we heel wat andere etniciteiten dan voorheen. Vervolgens veranderden we onze naam naar Unie van Actieve Verenigingen. Op die manier spelen we in op de huidige diversiteit binnen onze samenleving en gebruiken we dit als hefboom om verenigingen en partners te versterken.

Vanaf 2021 start er een nieuwe beleidsperiode en zal UAV zijn verenigingen breder ondersteunen. Waar vroeger vooral de focus lag op cultuur en integratie, willen we nu onze thema’s verbreden en een meer ondersteunende rol opnemen. Heel wat van onze afdelingen staan ver in cultuurcreatie, muziek, theater of andere activiteiten. We willen deze verenigingen vanaf nu meer ondersteunen in het netwerken en aanspreken van actoren zoals bestaande cultuurcentra, lokale en bovenlokale besturen of andere organisaties. We zetten steeds meer in op inclusie en professionalisering van organisaties.  

Belang van participatie

Graag brengen we mensen samen rond verschillende thema’s. Binnen de werking van UAV Beringen vallen leden onder een breed spectrum: van sportverenigingen tot religieus geïnspireerde organisaties. We willen hun rol in de samenleving versterken. Via deze verenigingen en onze eigen werking, bereiken we verschillende doelgroepen: jongeren, studenten, vrouwen, mensen in armoede, etc. We willen de participatie van leden zoveel mogelijk vergroten. Zo hebben we binnen onze afdeling in Beringen de organisatie ‘Het Vonkje’. Zij focussen op het thema armoede en brengen mensen samen om activiteiten te organiseren. Via deze weg proberen ze armen het woord te geven en participatie binnen deze groep te vergroten. Ze bespreken thema’s zoals: omgaan met financiën, beleving van cultuur, drempels verlagen, …

Vervolgens organiseren we ad hoc acties voor personen in armoede of kwetsbare doelgroepen. Zo hebben we tijdens de ‘lockdown’ hulppakketten aangeboden voor gezinnen en helpen we andere verenigingen zoals Sint-Vincentius. Waar vroeger de focus meer lag op Turkse hulporganisaties, steunen we nu ook acties van bijvoorbeeld ‘Kom op tegen Kanker’.

Interesse in onze werking en activiteiten? Meer info vind je via de website: https://www.uavbelgie.be/

Of neem contact op met info@uavbelgie.be / T  +32 11 45 41 41