Tweede Corona-Impact Monitor in Beringen

Gepubliceerd opvrijdag 23 apr 2021 om 09:20

Stad Beringen neemt opnieuw deel aan de Corona-Impact Monitor voor lokale besturen. De bevraging, die werd ontwikkeld door Universiteit Hasselt en De Betrokken Partij, polst naar de gevolgen van de coronapandemie.

“Aan de eerste bevraging, in oktober vorig jaar, namen 1.180 personen deel”, vertelt schepen van Participatiebeleid Jessie De Weyer. ”Met de resultaten gingen we meteen aan de slag. Zo hebben we in de strijd tegen sociaal isolement en eenzaamheid o.a. laagdrempelige en kleinschalige buurtbudgetprojecten gelanceerd, een wandelcentrale ingericht en de uitrol van het Jongeren Advies Centrum met een jaar vervroegd. Ook werden gerichte campagnes gevoerd om lokaal winkelen te stimuleren en werd een nieuwe deskundige vrijwilligersbeleid aangesteld om aan de slag te gaan met het grote vastgestelde engagement van onze burgers”, aldus schepen De Weyer.

Stad Beringen neemt nu dus ook deel aan het vervolgonderzoek. Opnieuw worden meer dan 100 indicatoren gemeten op 10 relevante lokale beleidsdomeinen, zoals sport, cultuur, politie, kwaliteit van de dienstverlening, toerisme, lokale economie, zorg en gezondheid. “Het onderzoek loopt van 24 april tot 22 mei 2021. Ditmaal proberen we ook specifiek in te zetten op de deelname van jongeren en kwetsbare personen. Zo krijgen we hopelijk nog een vollediger beeld en kunnen we onze acties als stadsbestuur nog meer afstemmen op de actuele noden”, besluit de schepen.

We vragen onze inwoners om voor een tweede keer massaal van zich te laten horen! Surf naar www.beringen.be/coronaonderzoek om de vragenlijst terug te vinden.