Thuiszorgdiensten

De thuiszorgdiensten zijn een verzamelnaam voor verschillende diensten. Met deze diensten willen we senioren, personen met een beginnende zorgsituatie en personen met een handicap ondersteunen om zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. 

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Senioren, jonge gezinnen, alleenstaanden of personen met een handicap die niet in voldoende mate zelf kunnen instaan voor het huishoudelijk werk (boodschappen, maaltijden bereiden, was en strijk, schoonmaak,...) of de persoonlijke verzorging (hulp bij wassen, aankleden, haarverzorging,...) kunnen een beroep doen op een medewerkster van het OCMW.

Maaltijden aan huis
Senioren, personen met een beginnende zorgsituatie, personen met een handicap of zij die in een noodsituatie verkeren kunnen een beroep doen op onze maaltijdbedeling aan huis. Op weekdagen leveren wij warme maaltijden. Op zondag en feestdagen is er de mogelijkheid om een koude maaltijd.
De prijs van de maaltijd is afhankelijk van het inkomen.

Hulp bij opname in een woonzorgcentrum
De opname in een woonzorgcentrum kan heel wat vragen of problemen met zich meebrengen. Ook met deze vragen kan je op de thuiszorgdiensten terecht.

Overlegcoördinatie thuisgezondheidszorg
Thuiszorg kan, ook in zware zorgsituaties, een volwaardig alternatief zijn voor een opname in een woonzorgcentrum. Een goede samenwerking tussen alle betrokkenen is een voorwaarde.
'Goede samenwerking' wil dan ook zeggen 'goed overleggen' wat er nodig is en wie welke taken op zich neemt. De overlegcoördinator kan dit overleg organiseren. Zij kan ook informatie geven over verschillende mogelijkheden, hulpmiddelen en eventuele tussenkomsten en voordelen.

Wonen
We beschikken op De Klitsberg over 25 gerenoveerde bejaardenwoningen en 24 serviceflats. Deze zijn bestemd voor personen vanaf 65 jaar die minstens 5 jaar in Beringen wonen of 30 jaar in Beringen gewoond hebben.

Dienstencentrum de Klitsberg
Het lokaal dienstencentrum De Klitsberg is gelegen op de campus De Klitsberg. Het dienstencentrum is een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Beringen met een bijzondere aandacht voor senioren en personen met een beginnende zorgsituatie.
In het dienstencentrum kan je terecht voor activiteiten en vormingen, een warme maaltijd op weekdagen, gewoon iets drinken in het cafetaria...