Thuiszorgdiensten

De thuiszorgdiensten zijn een verzamelnaam voor verschillende diensten. Met deze diensten willen we senioren, personen met een beginnende zorgsituatie en personen met een handicap ondersteunen om zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. 

Je kan bij ons ook terecht voor allerhande info, advies, doorverwijzingen voor zorg op maat. 

 

*Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Senioren, jonge gezinnen, alleenstaanden of personen met een handicap die niet in voldoende mate zelf kunnen instaan voor het huishoudelijk werk (boodschappen, maaltijden bereiden, was en strijk, schoonmaak,...) of de persoonlijke verzorging (hulp bij wassen, aankleden, haarverzorging,...) kunnen een beroep doen op een medewerkster van het OCMW.

*Maaltijden aan huis

Senioren, personen met een beginnende zorgsituatie, personen met een handicap of zij die in een noodsituatie verkeren kunnen een beroep doen op onze maaltijdbedeling aan huis. Op weekdagen leveren wij warme maaltijden. Op zondag en feestdagen leveren we de werkdag voordien een gekoelde maaltijd. 
De prijs van de maaltijd bedraagt €8.

*Hulp bij opname in een woonzorgcentrum

De opname in een woonzorgcentrum kan heel wat vragen of problemen met zich meebrengen, zowel emotioneel, administratief als financieel.

Ook met deze vragen kan je op de thuiszorgdiensten terecht.

*Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Indien je aangesloten bent bij de Vlaamse Sociale Bescherming en ernstig en langdurig zorgbehoevend bent, kan je indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet, maandelijks een zorgbudget ontvangen voor de kosten voor niet-medische zorg. Het is een vaste vergoeding van €130 die maandelijks door uw zorgkas wordt uitbetaald. Voor meer inlichtingen of voor de aanvraag hiervan, kan je terecht bij de thuiszorgdienst van het OCMW of bij je mutualiteit.

*Overlegcoördinatie thuisgezondheidszorg

Thuiszorg kan, ook in zware zorgsituaties, een volwaardig alternatief zijn voor een opname in een woonzorgcentrum. Een goede samenwerking tussen alle betrokkenen is een voorwaarde.
'Goede samenwerking' wil dan ook zeggen 'goed overleggen' wat er nodig is en wie welke taken op zich neemt. De overlegcoördinator kan dit overleg organiseren. Zij kan ook informatie geven over verschillende mogelijkheden, hulpmiddelen en eventuele tussenkomsten en voordelen.

*Wonen op Campus De Klitsberg

We beschikken op De Klitsberg over 25 gerenoveerde bejaardenwoningen en 24 serviceflats. Deze zijn bestemd voor personen vanaf 65 jaar die minstens 5 jaar in Beringen wonen of 30 jaar in Beringen gewoond hebben.

*Dienstencentrum De Klitsberg

Het lokaal dienstencentrum De Klitsberg is gelegen op de campus De Klitsberg. Het dienstencentrum is een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Beringen met een bijzondere aandacht voor senioren en personen met een beginnende zorgsituatie.
In het dienstencentrum kan je terecht voor activiteiten en vormingen, een warme maaltijd op weekdagen, gewoon iets drinken in het cafetaria, de krant lezen of gewoon om een babbeltje te slaan.