Everzwijnen

Afhankelijk van waar de overlast zich bevindt, is een andere wildbeheerseenheid bevoegd. Kijk op deze kaart welke wildbeheerseenheid bevoegd is in jouw zone.

Overlast door everzwijnen melden kan hier. Geef onder 'subcategorie' mee of de overlast zich situeert in het gebied van de Zwarte Beek (het donkergroene gebied) dan wel in het gebied van de Grote Beek (het paarse gebied) of in Paal (het lichtgroene gebied).