Everzwijnen

Afhankelijk van waar de overlast zich bevindt, is een andere wildbeheerseenheid bevoegd zoals te zien op de kaart hieronder.

Overlast door everzwijnen melden kan hier. Geef onder 'subcategorie' mee of de overlast zich situeert in het gebied van de Zwarte Beek dan wel in het gebied van de Grote Beek.