Sluikstorten en zwerfvuil

GAS-vaststellingen worden behandeld door de sanctionerende ambtenaar in Hasselt.
Deze contactgegevens zijn terug te vinden op de begeleidende brief van de vaststelling. 

Onder sluikstorten valt het achterlaten van grote hoeveelheden (> 1 m³) afval op openbaar terrein.
Gelieve de meldingsfiche in te vullen zodat onze diensten het afval kunnen onderzoeken op adresgegevens waarna het afval verwijderd kan worden.