Bekendmakingen

Op 1 januari 2019 traden artikels 285, 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur in werking. Deze artikelen regelen onder andere de wijze van bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de gemeente. De reglementen en verordeningen van het gemeentebestuur moeten bekendgemaakt worden op de website van de gemeente, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.