Tegoed huisvuilzakken

Elk gezin dat in Beringen gedomicilieerd is op 1 januari ontvangt in de loop van dat jaar een aanslagbiljet voor de inzameling en verwerking van het afval. Het aanslagbiljet bestaat uit twee delen: een gezinskost en een aanrekening van een tegoed huisvuilzakken. Het aanslagbiljet en het tegoed huisvuilzakken worden berekend op basis van de domicilie en de gezinstoestand op 1 januari.

In ruil voor je jaarlijkse bijdrage heb je recht op een bepaald aantal huisvuilzakken, in functie van de grootte van je gezin. Dit tegoed haal je af tijdens de bedelingsdagen bij de deelnemende handelaars of bij het administratief centrum. De bedeling start midden februari - begin maart en eindigt 31 december. Voor de juiste startdata van deze bedeling raadpleeg de afvalkalender.

Verdeling aantal huisvuilzakken volgens gezinssamenstelling op 1 januari
 • één persoon – twee rollen van 22 liter (10 zakken per rol)
 • twee personen – twee rollen van 44 liter (10 zakken per rol)
 • drie personen – twee rollen van 44 liter en één rol van 22 liter (10 zakken per rol)
 • vier personen of meer – drie rollen van 44 liter (10 zakken per rol)
De huisvuilzakken worden je aangerekend op het aanslagbiljet van Limburg.net. De rol van 44 liter kost 12,50 euro en de rol van 22 liter kost 6,25 euro.

Bij een geboorte heb je recht op één rol kleine huisvuilzakken extra.
Voor medische redenen kan je mits voorlegging van een medisch voorschrift van de arts en de identiteitskaart van de voorgeschrevene in het administratief centrum twee rollen grote huisvuilzakken extra krijgen per jaar.

Je tegoed aan huisvuilzakken kan je op vertoon van je identiteitskaart afhalen op verschillende afhaallocaties: 
 • Brico: be-MINE 5
 • Spar: Tennisstraat 104
 • Kringwinkel Reset Beverlo: Heppensesteenweg 34/36 
 • Amerikaanse Stock (Handy Home):  Paalsesteenweg 284
 • Administratief centrum, Mijnschoolstraat 88
 • Recyclagepark, Nijverheidspark 14
 • Dagbladhandel 'Bij Sofie': Pieter Vanhoudtstraat 18
 • Buurtwinkeltje 'Bij Arlette': Koerselsesteenweg 75
De huisvuilzakken kan je enkel afhalen met je elektronische identiteitskaart.