Tegemoetkoming – integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

De integratietegemoetkoming voor personen met een handicap is een tegemoetkoming die je kunt ontvangen als je handicap je zelfredzaamheid beperkt. Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten:
 • je verplaatsen
 • eten bereiden en nuttigen
 • je verzorgen en aankleden
 • je woning onderhouden en huishoudelijke taken doen
 • gevaar inschatten en vermijden
 • contacten onderhouden met andere personen

Omwille van deze verminderde zelfredzaamheid heb je soms hulp nodig van derden en/of bijkomende kosten. Een integratietegemoetkoming helpt om deze kosten te dragen.

Wanneer kom je in aanmerking:

 • je bent ouder dan 18 en jonger dan 65 jaar
 • je bent jonger dan 18 jaar oud en gehuwd of gehuwd geweest, je hebt een kind ten laste of je hebt een handicap gekregen na het wegvallen van de kinderbijslag  
 • door een vermindering van je zelfredzaamheid heb je bijkomende kosten om je te handhaven in het dagelijkse leven en/of heb je hulp van derden nodig 
 • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Beringen (uitzondering: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten)
 • je verblijft permanent in België (uitzondering: een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen, in één of meerdere keren, per kalenderjaar is toegestaan)
 • bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met je inkomen en het inkomen van je partner
Je mag de aanvraag ten vroegste 12 maanden voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar indienen. Het recht op tegemoetkoming gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop je voldoet aan de wettelijke bepalingen en ten vroegste op de eerste dag van de maand volgend op de datum van indiening van de aanvraag.
Voor een aanvraag kan je terecht bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW. Je kan je laten vertegenwoordigen door een persoon die je volmacht geeft.
Hoe doe je een aanvraag en wat neem je mee:
 • je vraagt de tegemoetkoming aan bij het OCMW (of bij de sociale dienst van je mutualiteit)
 • een maatschappelijk werker informeert je en geeft advies
 • je aanvraag wordt elektronisch ingediend
 • je ontvangt meestal een uitnodiging voor een medisch onderzoek (in Lommel of Hasselt)
 • na zes à acht maanden ontvang je een beslissing
 • je kan met deze beslissing naar het OCMW; een maatschappelijk werker geeft je dan info over de sociale voordelen verbonden aan deze beslissing; sociale voordelen die niet automatisch worden toegekend vraagt de maatschappelijk werker voor je aan
 • indien je niet akkoord gaat kan je in beroep gaan; nodige info krijg je van een maatschappelijk werker
 • bij een positieve beslissing ontvang je enkele maanden nadien de achterstallen
 • uitbetaling van de tegemoetkoming per maand via een overschrijving op rekening op naam van jezelf of rekening waarvan je medetitularis bent  
 • je identiteitskaart (volmacht indien je je laat vertegenwoordigen)
 • de laatste berekening van de personenbelastingen van jezelf en je partner
 • bankrekeningnummer