Taxivergunning - vergunning voor het uitbaten van een taxidienst

Wie een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer wil uitbaten heeft hiervoor een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de stad of gemeente waar je gevestigd bent.

Exploitatievormen

Er zijn vier verschillende exploitatievormen. Afhankelijk van het type vervoer dat je wil uitvoeren gelden er specifieke voorwaarden.

Straattaxi

 • Met een vergunning voor straattaxi mag je in heel Vlaanderen jouw taxidienst uitbaten.
 • Je vraagt de vergunning aan in de Vlaamse gemeente waar jouw exploitatiezetel gevestigd is.
 • De tarieven voor straattaxi's zijn vrij. Je moet zelf je tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele taxi-app. 
 • Met een straattaxi mag je niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi's of van het luchthavendomein Brussel-Nationaal (Zaventem) komen.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi's.

Standplaatstaxi

 • Als je een standplaatstaxi wil uitbaten, vraag je, naast jouw vergunning, een aparte machtiging aan bij de gemeente of stad waar de standplaatsen liggen van waaruit je de taxidienst wil exploiteren.
 • Standplaatstaxi's maken verplicht gebruik van een taxilicht en een taximeter.
 • Standplaatstaxi's mogen op hun terugrit ook mensen meenemen als straattaxi, met handopsteken.

Ceremonieel vervoer

 • Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis...) is er naast de vergunning een bijkomende schriftelijke overeenkomst tussen jezelf en de klant.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.

Openbaar-vervoertaxi

 • Openbaar-vervoertaxi's kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale (nog niet operationeel). De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi's zullen binnen de vervoerregio bepaald worden.

Zowel de uitbater als het voertuig moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voertuigen

 • De voertuigen zijn qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen.
 • De voertuigen moeten in 2020, 2025 en finaal 2030 voldoen aan steeds groenere normen. Je krijgt zo de nodige tijd om groenere taxi's in dienst te nemen.
 • Voor het ceremonieel vervoer kan een uitzondering bekomen worden op deze emissienormen.

Uitbater

 • De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst.
 • De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Per exploitant wordt maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.

Overgangsbepaling

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe vergunning voor het uitbaten van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Voor bestaande taxi- en VVB-exploitanten met een vergunning afgeleverd voor 31 december 2019 geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven.
Vergunningen vanaf 1 januari 2020 vallen meteen onder de nieuwe voorwaarden.

De bestuurderspas daarentegen geldt voor bestuurders en niet voor exploitanten, en is vanaf 1 juli 2020 wel verplicht voor alle bestuurders, ongeacht het type vergunning van de exploitant waarvoor ze rijden.

Aanvraag

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning of wijzigingen van die vergunning online aan via de databank Centaurus 2020.
 • Het College van burgemeester en schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit en het bewijs van Nederlandse taalkennis van de aanvrager.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.
 • Een machtiging voor een standplaatstaxi vraag je aan in de gemeente waar de standplaats gelegen is.

De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar, en is hernieuwbaar.

Wil je een medewerker spreken aan het loket, maak dan een afspraak met de dienst Ondernemen. Dit kan telefonisch tijdens de openingsuren.

Welke documenten heb je nodig? 

De kandidaat-vergunninghouder individueel bezoldigd personenvervoer moet de volgende documenten opladen via Centaurus2020:

 • een kopie van de identiteitskaart
 • de statuten van de firma
 • een uittreksel uit het strafregister van de exploitant, dat hoogstens drie maanden oud is. Dit kan via ons thuisloket.
 • een document waaruit blijkt dat de (kandidaat) exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • een attest waaruit blijkt dat de (kandidaat) exploitant in orde is met de fiscale lasten
 • bewijsstukken die aantonen dat de (kandidaat) exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen)

Als dienst voor het individueel bezoldigd personenvervoer dien je voor de opmaak van de vergunningskaarten nog volgende documenten in te dienen:

 • kopieën van het verzekeringsbewijs
 • de verzekeringspolis
 • de technische keuring
 • het eenvormigheidsattest
 • het kentekenbewijs
 • de originele prints van de dienststaat (uit de taxameter van de standplaatstaxi's en uit taxi-app voor straattaxi's)
 • een kopie van het testrapport van de taxameter (standplaatstaxi's)

Bedrag

 • Tot 1 januari 2030: 296,79 euro voor zero-emissievoertuigen;
 • Tot 1 januari 2025: 296,79 euro voor voertuigen met een ecoscore
  • van minstens 74 voor voertuigen met vijf zitplaatsen, van minstens 71 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen en
  • van minstens 61 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen aan de definitie van een minibus;
 • 415.51 euro voor alle andere voertuigen.

Meer info: Taxi | Vlaanderen.be