Tariefreglement voor het inzamelen van asbestafval

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 december 2020 (AJ 2020: 7 september 2020)
  • op de website gepubliceerd sinds 21 december 2020 (AJ 2020: 16 september 2020)