Subsidies kadervorming

Wat? 
Stad Beringen voorziet jaarlijks subsidies voor het volgen van vorming. 
De subsidie bedraagt 75% van de cursusprijs met een maximum van 20 euro per dag. 
Wie? 
1. Door de stad Beringen erkende jeugdbewegingen, jeugdhuizen en andere vormen van jeugdwerk. 
2. Jongeren die in Beringen wonen of lid zijn van een door de stad Beringen erkend jeugdwerkinitiatief. 
Hoe aanvragen? 
Het behaalde attest na het beëindigen van de cursus schriftelijk of via mail bezorgen aan het stadsbestuur, met vermelding van het rekening- en rijksregisternummer.