Subsidie startende handelaar Beringen-centrum

Ondernemers die een nieuwe handelszaak (winkel, dienst, horeca..) willen starten in het kernwinkelgebied van Beringen-centrum kunnen van stad Beringen een opstartpremie verkrijgen. De opstartpremie bestaat uit een tussenkomst in de kosten voor de inrichting en uitstraling van het handelspand tot 50% van het factuurbedrag, met een maximum van 4.000,00 euro. Wanneer het pand al meer dan één jaar leegstaat, wordt de tussenkomst verhoogd tot 75% van het factuurbedrag, met een maximum van 5.000,00 euro. De uitgaven moeten minstens 2.500,00 euro bedragen.

Voorwaarden

  • de handelszaak is gelegen in het kernwinkelgebied in Beringen-centrum
  • de handelszaak moet het hele jaar door minstens vijf dagen per week geopend zijn

Meer uitleg over de voorwaarden kan je terugvinden in het reglement voor toekenning van een subsidie aan handelaars.

Aanpak

De aanvraag tot subsidie moet ingediend worden vóór ingebruikname van het handelspand via het aanvraagformulier.

Toe te voegen aan het aanvraagformulier

  • beknopt businessplan
  • een ondertekend akkoord omtrent de werken tussen (in voorkomend geval) alle betrokken naakte eigenaars, alle houders van zakelijke rechten en de huurder
  • een omschrijving van de uit te voeren werken
  • een prijsraming of offerte(s) van (een) erkende en geregistreerde aannemer(s) en/of leveranciers
  • foto's van de bestaande toestand