Subsidie investeringen handelskern Beringen

Huurders of eigenaars van handelspanden in de handelskernen van Beringen kunnen een subsidie krijgen indien ze investeren in hun handelspanden.

De subsidie kan verleend worden voor renovatie van de gevels van handelspanden, voor het mogelijk maken van wonen of werken boven winkels en voor het samenvoegen van meerdere handelspanden tot één groot handelspand.
Handelaars uit Beringen die beslissen om hun zaak te verhuizen van buiten een handelskern naar binnen een handelskern, kunnen een subsidie aanvragen voor alle mogelijke investeringen die het handelspand opwaarderen.

In het kader van deze subsidie kunnen huurders of eigenaars van handelspanden 50% van hun gemaakte kosten (excl. btw) terugbetaald krijgen tot een maximum van 10.000 euro.

Deze subsidie komt tot stand met cofinanciering van de Vlaamse overheid.

Voorwaarden

  • Het handelspand moet gelegen zijn in één van de afgebakende handelskernen van Beringen-centrum, Beringen-mijn, Beverlo, Koersel of Paal
  • De subsidie is niet cumuleerbaar met de subsidie voor de opstart van een handelszaak in het kernwinkelgebied van Beringen centrum
  • Het handelspand moet ten minste 3 jaar na uitkering van de subsidie zonder onderbreking een handelszaak herbergen.

Meer uitleg kan je terugvinden in het subsidiereglement voor de versterking van de handelskernen van Beringen.

Aanvraag

De aanvraag tot subsidie moet ingediend worden vóór ingebruikname van het handelspand via het aanvraagformulier en omvat:

  • het behoorlijk ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier
  • een ondertekend akkoord omtrent de werken tussen (in voorkomend geval) alle betrokken eigenaars, alle houders van zakelijke rechten en de huurder
  • een omschrijving van de uit te voeren werken
  • een prijsraming of offerte(s) van (een) erkend(e) en geregistreerde aannemer(s) en/of leveranciers
  • foto's van de bestaande toestand
  • overzicht van openingsdagen- en uren van de handelszaak