Subsidie investeringen handelskern Beringen

De gemeenteraad van stad Beringen heeft een nieuw subsidiereglement goedgekeurd waarbij huurders of eigenaars van handelspanden in de handelskernen van Beringen een subsidie kunnen krijgen indien ze investeren in hun handelspanden. 

De subsidie kan verleend worden voor renovatie van de gevels van handelspanden, voor het mogelijk maken van wonen of werken boven winkels, voor het samenvoegen of opsplitsen en voor vergroenen van handelspanden. 

In het kader van deze subsidie kunnen huurders of eigenaars van handelspanden 50% van hun gemaakte kosten (excl. btw) terugbetaald krijgen tot een maximum van 7.500 euro. 
Deze subsidie komt tot stand met cofinanciering van het agentschap innoveren en ondernemen van de Vlaamse overheid. 

 
Voorwaarden 
-  Het handelspand moet gelegen zijn in één van de afgebakende handelskernen van Beringen: Beringen centrum, Beringen-Mijn, Beverlo, Koersel en Paal; 
- Indien het gesubsidieerde handelspand binnen de 5 jaar na subsidie wordt verkocht, dient men een deel van de subsidie terug te betalen. 
- De aanvraag moet ingediend worden vóór einde van de werken