Studie- en schooltoelage

De schooltoelagen voor kleuter-, lager en secundair onderwijs werden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en zijn geïntegreerd in het Groeipakket. De afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming staat enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs.

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs?
Krijgt je kind al een Groeipakket? Dan ontvang je de schooltoeslag automatisch als je er recht op hebt.

Leerling van 25 jaar of ouder die buitengewoon onderwijs of HBO5 verpleegkunde volgt?
Als je ouder bent dan 25 jaar en buitengewoon onderwijs of HBO5 verpleegkunde volgt, moet je wél een aanvraag doen. Dat kan bij één van de vijf uitbetalers van het Groeipakket.