Studie- en schooltoelage

De schooltoelagen voor kleuter-, lager en secundair onderwijs werden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en zijn geïntegreerd in het Groeipakket. De afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming staat enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs.

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs of volg je hbo5 verpleegkunde?

• Je moet sinds schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).
• Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be.

Ben je een student hoger onderwijs?

• Je moet voor academiejaar 2020-2021 nog een aanvraag indienen bij de afdeling Studietoelagen. Dit kan vanaf 1 augustus 2020 via het digitaal loket, www.studietoelagen.be.
• Voor wie in het verleden al een studietoelage kreeg, start de afdeling Studietoelagen zelf een dossier op. Je krijgt dan een vooraf ingevuld formulier doorgemaild en/of opgestuurd waarmee je je gegevens moet bevestigen.

Heb je nog vragen, dan kan je een afspraak maken bij het OCMW.