Structuurschets

De Cité is een wijk met een bijzondere geschiedenis en een uniek karakter.

Toch kampt het stadsdeel ook met heel wat uitdagingen, zowel ruimtelijk, sociaal als op vlak van mobiliteit.

Het is heel belangrijk om het overzicht te houden over al deze projecten, en er voor te zorgen dat de projecten op mekaar afgestemd zijn, en mekaar versterken.

Er moet een visie zijn op de toekomst van de cité waarin al deze projecten een plaats krijgen.
Met deze structuurschets creëren we dat kader, na een intense co-productieve week.
De hier gepresenteerde structuurschets geeft een antwoord op drie belangrijke vragen:

  1. Hoe kan het mijnlandschap gebruikt worden als sociaal-ruimtelijk kader om de benodigde samenhang in Beringen-Mijn te creëren?
  2. Hoe kan meer ruimtelijke kwaliteit worden gerealiseerd, dankzij meer aandacht voor erfgoed, open ruimte, publiek domein, mobiliteit, collectief bouwen en participatie?
  3. Hoe kan Beringen-Mijn op een duurzame manier verder ontwikkeld worden als expressieve, groene, vitale en robuuste stad?