Straat zoekt naam

We zoeken momenteel een nieuwe straatnaam voor:

- Binnengebied Roerdompstraat (Molendijk - Zandstraat - Nachtegaalstraat)
- Binnengebied Vredestraat (Meldertsesteenweg - Diestersesteenweg)

Je voorstel indienen kan via de formulieren hierboven of per post (Mijnschoolstraat 88 t.a.v. dienst burgerzaken) voor 26 februari 2021. Enkel gemotiveerde voorstellen die een concrete straatnaam bevatten, komen in aanmerking.

 

Er wordt bij voorkeur geput uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.

De naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt en enkel de namen van uit historisch, wetenschappelijk of algemeen-maatschappelijk oogpunt belangrijke figuren komen in aanmerking. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan figuren die voor de gemeente of voor de onmiddellijke omgeving van betekenis zijn geweest.

De straatnaam moet in het Nederlands zijn, bevat bij voorkeur geen afkortingen en bestaat liefst uit 2 elementen, nl. naam en type weg (vb straat, laan, weg…). De naam mag ook niet nodeloos lang of complex zijn en mag niet lijken op een bestaande straat in Beringen.