Stookolietank buiten gebruik stellen

Stel je stookolietank definitief buiten gebruik dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen. De regels zijn afhankelijk van het doel waarvoor de stookolietank gebruikt wordt en de grootte en de plaats van de tank. Met een 'ondergrondse' tank wordt een tank bedoeld die is ingegraven in de grond. Een tank in een kelder wordt dus als 'bovengronds' beschouwd.
Een buitengebruikgestelde stookolietank mag nooit gebruikt worden als regenwatertank.

Stookolietank voor het verwarmen van een woning

Tank voor de opslag van minder dan 6000 l stookolie:

 • Bovengrondse tank voor minder dan 6000 l stookolie:
  leegmaken is verplicht bij een definitieve buitengebruikstelling. Verwijderen is niet verplicht.
 • Ondergrondse tank voor minder dan 6000 l stookolie:
  leegmaken en verwijderen is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling . Als verwijdering niet mogelijk is, opvullen met zand, schuim of een ander gelijkwaardig materiaal.

Bij verwijdering van de tank wordt tankreiniging aangeraden om meerkosten te vermijden bij het verwerkingsbedrijf. Dit moet gebeuren door een erkende stookolietechnicus binnen een termijn van 5 jaar (te rekenen vanaf de buitengebruikstelling).

Sinds 1 maart 2009 moet de erkende stookolietechnicus een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moeten de naam en het erkenningsnummer van de technicus staan.

Tank voor de opslag van 6000 l stookolie of meer

 • Bovengrondse tank voor 6000 l stookolie of meer:
  leegmaken, reinigen en verwijderen. Als verwijdering niet mogelijk is, opvullen met zand, schuim of een ander gelijkwaardig materiaal.
 • Ondergrondse tank voor 6000 l stookolie of meer
  leegmaken, reinigen en verwijderen. Als verwijdering niet mogelijk is, opvullen met zand, schuim of een ander gelijkwaardig materiaal.

Dit moet gebeurd zijn binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de buitengebruikstelling door een erkende stookolietechnicus of .een erkende milieudeskundige in de discipline houders van gassen of gevaarlijke stoffen.

Sinds 1 juni 2015 moet de erkende stookolietechnicus of de erkende milieudeskundige een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moeten de naam en het erkenningsnummer van de technicus of milieudeskundige staan.

Stookolietank voor andere doeleinden dan de verwarming van een woning

De verplichtingen hieronder gelden voor stookolietanks die gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen die niet bewoond worden (bv. ziekenhuizen, scholen en kantoren) en voor andere doeleinden dan verwarmen (bv. het bevoorraden van motorvoertuigen of de opstart van noodgroepen).

Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling:

 • Bovengrondse tank: leegmaken, reinigen én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet de tank leeggemaakt, gereinigd en opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig materiaal.
 • Ondergrondse tank. Als verwijdering onmogelijk is, moet de tank leeggemaakt, gereinigd en opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig materiaal.

Dit moet gebeurd zijn binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de buitengebruikstelling door een erkende milieudeskundige in de discipline houders van gassen of gevaarlijke stoffen.
Voor het verwarmen van gebouwen die niet bewoond worden, mag dit eveneens door de erkende stookolietechnicus uitgevoerd worden.

Sinds 1 juni 2015 moet de erkende stookolietechnicus of de erkende milieudeskundige een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moeten de naam en het erkenningsnummer van de technicus of milieudeskundige staan.

De lijst van technici en milieudeskundigen die erkend zijn door het Vlaamse Gewest.

In deze lijst van 'tankprobleemoplossers' vind je een overzicht van bedrijven die tanks leegmaken, neutraliseren en/of verwijderen.

Regelgeving
VLAREM - Titel II – Hoofdstuk 6.5 Particuliere stookolietanks met een inhoud van minder dan 6000 l
VLAREM - Titel II – Hoofdstuk 5.6 Brandstoffen en brandbare vloeistoffen
VLAREM - Titel II – Hoofdstuk 5.17 Opslag van gevaarlijke producten