Stoep

Indien beschadigingen het gevolg zijn van openbare werken, dan dienen burgers zich tot de aannemer of tot de toezichthouder openbare werken te wenden.
Andere beschadigingen kunnen hier gemeld worden.