Steun op maat

Kom je door de hoge energiekosten in een financieel moeilijke situatie?
Maak een afspraak met onze sociale dienst voor advies en steun op maat. 

Na een onderzoek van je inkomsten en uitgaven kan de sociale dienst een financiële steun toekennen.
Wacht niet om deze stap te nemen, zo laat je eventuele schulden niet onnodig oplopen.
Onze maatschappelijk werkers behandelen je vraag in alle vertrouwelijkheid.
Samen met jou gaan we op zoek naar een gepaste oplossing voor je vraag of probleem.

Om een optimale dienst- en hulpverlening te kunnen bieden, werken we op afspraak.
Maak je afspraak via T 011 43 02 11 of online.