Sterk in eigen stad en buurt

Alle Beringaren nemen deel

Leven in armoede heeft een impact op de verschillende facetten in het leven (werk, onderwijs, vrije tijd, … ) Bij de sociale dienst kunnen Beringenaren met hun vragen vrijblijvend terecht. Zij zoeken mee naar een gepaste oplossing voor je vraag of probleem. Niet enkel bij financiële problemen, maar ook voor ondersteuning bij je administratie of ander advies kan je er terecht.

De digipunten helpen je over (online) drempels. Iedereen kan er terecht met vragen over gebruik van computer, smartphone, apps, internet of online systemen.

Heb jij al een UiTPAS? Deze vrijetijdspas met kansentarief geeft mensen die het financieel moeilijk hebben een korting. Rap op Stap beantwoordt daarom iedere donderdag, op afspraak, vragen over vrije tijd, activiteiten en het kansentarief. Meer info: www.beringen.be/rap-op-stap.  

Benieuwd naar andere voordelen voor gezinnen? Het voordelenboekje van het Huis van het kind geeft een overzicht. Ga naar www.beringen.be/voordelenboekje.

Materiële hulp

Voedsel- en materiële hulp blijven tot op de dag van vandaag nodig. We moedigen verenigingen aan met een dienstverlenend aanbod. We werken met het armoedeforum acties uit en ontwikkelen initiatieven. We blijven op zoek naar nieuwe ideeën en manieren om samen te werken met bestaande initiatieven.

Beringenaren staan sterk in eigen stad en buurt.

Een sterk sociaal netwerk brengt kansen met zich mee. Toch slaat eenzaamheid bij velen toe. Elkaar kunnen ontmoeten is daarom belangrijk.

Met de buurtwerking van SAAMO Limburg zijn we aanwezig in buurten om samen met de bewoners initiatieven op te zetten. Ook benieuwd naar de buurtwerking in jouw buurt? www.saamo.be
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Als je vrijwilligt kan je talenten inzetten en nieuwe contacten leren kennen.

Via Give a day kan je je registreren als vrijwilliger. Neem zeker eens een kijkje op www.beringen.be/vrijwilligerswerk.