Stemrecht niet-Belgen

Als inwoner van België kan je als niet-Belg vrijwillig deelnemen aan bepaalde verkiezingen. 

UNIEBURGER 

Heb je de nationaliteit van één van de 26 EU-landen (andere dan België)? 

Dan kan je deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en/of de verkiezingen van de Belgische leden van het Europees Parlement. 

Let op, je kan vanaf dan niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europese parlement in je land van herkomst. 

Meer info betreft de voorwaarden kan je vinden op kiezer-zijn

NIET-UNIEBURGER 

Als niet-Belg met een wettig verblijf in België, maar niet met de nationaliteit van een land van de EU, kan je deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen nadat je 5 jaar wettelijk verblijf hebt in België. 

Meer info betreft de voorwaarden kan je vinden op kiezer-zijn

INSCHRIJVEN 

Als je wil deelnemen aan de verkiezingen, dan moet je je in beide gevallen wel vooraf inschrijven. Dat kan voor de Europese verkiezingen (9 juni 20024) als je ouder bent dan 18 jaar, op de dag van de verkiezingen. Voor de gemeenteraad (13 oktober 2024) kan dit pas vanaf 18 jaar. 

Je inschrijving kan je alleen aanvragen in de periode tussen de laatste verkiezing en het opstellen van de kiezerslijst voor de komende verkiezingen. 

Als je reeds hebt deelgenomen aan de verkiezing van 26 mei 2019 en je voldoet nog aan de voorwaarden, moet je je niet meer inschrijven. Je zal automatisch opgeroepen worden. 

Eenmaal ingeschreven ben je kiesplichtig en is er opkomstplicht. Dit wil zeggen dat je, tenzij je wettig verontschuldigd bent (bv. wegens ziekte), net zoals een Belg verplicht moet deelnemen aan de verkiezingen. Je kan niet deelnemen aan de federale verkiezing, de Vlaamse verkiezing en de provincieraadsverkiezingen. Je dient wel deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen als je aan de voorwaarden voldoet. 

Je kan wel, na de verkiezingen en vóór het opstellen van de kiezerslijst van de volgende gelijkaardige verkiezingen, een aanvraag indienen om terug geschrapt te worden als kiezer. 

Voor de verkiezingen van 9 juni 2024 kan je je uiterlijk op 31 maart 2024 uitschrijven. 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen is de uiterlijke datum 31 juli 2024. 

PROCEDURE 

  • Je dient je aanvraag uiterlijk op 31 maart 2024 in. We raden aan om je aanvraag voor 16 maart 2024 te doen. Als er documenten ontbreken, heb je nog de tijd om die te bezorgen. 
    • Online via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be met eID (vanaf 16 jaar), itsme (vanaf 18 jaar) of elektronische kaart van land van herkomst erkend door eIDAS Verordening; 
    • Het papieren inschrijvingsformulier, met een kopie van je identiteitskaart, moet je binnenbrengen of opsturen naar het stadhuis, dienst burgerzaken, Collegestraat 1, 3580 Beringen. Het formulier mag ook door een ander persoon op het stadhuis binnengebracht worden. 
    • Aanvragen per e-mail worden niet aanvaard. 
  • Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt je aanvraag. 
  • Via een aangetekende brief informeren we je over de genomen beslissing door het schepencollege. Indien je aanvraag goedgekeurd werd, ben je verplicht om je stem uit te brengen op de dag van de verkiezingen. 

Een blanco aanvraagformulier kan je ook afhalen aan het onthaal in het stadhuis. 

Externe links