Stemrecht jongeren (16-17-jarigen)

Een nieuwigheid is het stemrecht van 16-en 17-jarige Belgen en Unieburgers voor de verkiezingen van het Europees parlement op 9 juni 2024.Stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 kan dus niet.  

Op 21 december 2023, heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wet goedgekeurd ter bevestiging van de stemming van jongeren van 16 en 17 jaar voor het Europees Parlement; dit naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de wet van 01/06/2022 gedeeltelijk vernietigd had
 

JONGE BELGEN  

moeten zich niet langer inschrijven voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen automatisch op de kiezerslijst staan. Nochtans zal de stemming voor deze jongeren niet verplicht zijn. 

JONGE EUROPEANEN 

die in België verblijven moeten zich inschrijven als ze willen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen dus enkel op de kiezerslijst staan indien ze zich uiterlijk op 31 maart 2024 inschrijven. 
Zelfs als ze zich inschrijven, blijft de stemming voor deze jonge Europeanen niet verplicht  
(omgekeerd is de stemming verplicht voor Europeanen ouder dan 18 jaar die zich inschrijven als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement). 

Externe link: Stemrecht voor 16-18 jarige Belgen | IBZ Elections (fgov.be)