Stempelcontrole deeltijds werklozen

Als je in aanmerking komt voor bijkomend stempelgeld (dit is een beslissing van de RVA), ontvang je van de RVA, van je vakbond of hulpkas, een controlekaart die je moet laten valideren. Mits het tonen van je identiteitskaart, kan je hiervoor terecht bij het onthaal van het Stadhuis. Je kan maximaal drie maanden tegelijkertijd laten valideren.

Voorwaarden

  • de controlekaarten zijn enkel verkrijgbaar bij de RVA, een vakbond of een hulpkas
  • valideren is enkel mogelijk door de aanvrager zelf, met je identiteitskaart
  • de controlekaart moet vervolledigd zijn met de persoonsgegevens (naam, adres, rijksregisternummer - eventueel met een klever van de vakbond) en ook de maand en het jaar waarvoor het bijkomend stempelgeld wordt aangevraagd
  • vergeet de controlekaart niet te ondertekenen

Meenemen

  • je identiteitskaart
  • de ingevulde controlekaart