Stedenbouwkundige uittreksels en vastgoedinfo

Als je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een aantal verplichtingen naleven. Zo ben je als verkoper verplicht om de nodige stedenbouwkundige informatie te verschaffen aan de koper. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren als voor notarissen of vastgoedmakelaars. 
Iedereen die publiciteit maakt voor de verkoop of verhuur (meer dan negen jaar) van vastgoed, moet in de tekst van de publicatie (bijvoorbeeld een advertentie in de krant of op een website) bepaalde stedenbouwkundige informatie vermelden. Meestal worden hiervoor specifieke afkortingen gebruikt.

Een notaris of vastgoedmakelaar voegt een stedenbouwkundig uittreksel toe aan de akten en overeenkomsten voor de verkoop of verhuur van een onroerend goed (grond, gebouw,...). Deze uittreksels geven de nodige stedenbouwkundige inlichtingen over het betrokken goed.

Ze bevatten onder meer volgende informatie:

 • een uittreksel uit het plannenregister – daarin staat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed (bijvoorbeeld landbouwgrond)
 • een uittreksel uit het vergunningenregister – dat vermeldt of een
  • stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd
  • bouwmisdrijf is vastgesteld
  • verkavelingsvergunning van toepassing is
  • voorkooprecht geldt
 • stedenbouwkundige inlichtingen (vragenlijst) – daarin staat aanvullende informatie (bijvoorbeeld rooilijnplan, buurtwegen, erfdienstbaarheden,...) over het goed

We beschikken als stad met vergunningsautonomie over een eigen goedgekeurd plannen- en vergunningenregister waaruit je uittreksels kan aanvragen.

Voor stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen betaal je volgende bedragen:
 • uittreksel uit het plannenregister: 35,00 euro per perceel
 • uittreksel uit het vergunningenregister: 35,00 euro per perceel
 • stedenbouwkundige inlichtingen (vragenlijst): 35,00 euro per perceel

De bedragen zijn cumulatief. Het volledige pakket inlichtingen kost dus 105,00 euro. Je ontvangt hiervoor een factuur bij aflevering van de gevraagde inlichtingen.

Het aanvragen van een stedenbouwkundig uittreksel gebeurt via ruimtelijkeordening@beringen.be met als bijlage het aanvraagformulier en eventueel kadastraal plan. Binnen een periode van 30 dagen ontvang je de gevraagde inlichtingen per post.