Stedelijke mantelzorgpremie

De premie bedraagt 15 euro per maand en is niet belastbaar. De premie zal uitgekeerd worden aan de mantelzorger als blijk van erkenning en waardering. 

Het volledige reglement met de premie, voorwaarden en procedure kan je hier terugvinden.

Voorwaarden

Zowel de mantelzorger als de zorgvrager moeten voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden die werden beschreven in het reglement. Zie het reglement van de stedelijke mantelzorgpremie voor de uitgebreide formulering van de voorwaarden.

Voorwaarden mantelzorgerVoorwaarden zorgvrager
 • Je woont in Beringen;
 • Je bent minstens 18 jaar;
 • Je geeft hulp en ondersteuning en doet dit niet vanuit je beroep​;
 • Je hebt een vertrouwensrelatie of nauwe affectieve relatie; ​
 • Je bent niet mantelzorger én zorgvrager tegelijk;
 • Je brengt andere mantelzorgers op de hoogte van de aanvraag;
 • Je hebt maximaal recht op één premie.
 • Je woont in Beringen;
 • Je bent minstens 18 jaar;
 • Je hebt zorg en ondersteuning nodig door je gezondheidssituatie;
 • Je hebt een vertrouwensrelatie of nauwe affectieve relatie; ​
 • Je hebt een zorggraad van minstens 9 punten van de FOD Sociale Zekerheid (is gelijk aan categorie 2);
 • Je woont niet in een zorginstelling (er gelden andere voorwaarden indien het een tijdelijke oplossing is);
 • Je kan maximaal recht geven op één premie.

Procedure

Je kan een aanvraag online vervolledigen of je kan een afspraak maken bij de thuiszorgdienst van het OCMW Beringen.

Aanvraag mantelzorgpremie

Melding wijziging situatie mantelzorgpremie