Stedelijke mantelzorgpremie

De premie bedraagt 15 euro per maand en is niet belastbaar. De premie zal uitgekeerd worden aan de mantelzorger als blijk van erkenning en waardering.

Voorwaarden

Zowel de mantelzorger als de zorgvrager moeten voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden die werden beschreven in het reglement. Zie het reglement van de stedelijke mantelzorgpremie voor de uitgebreide formulering van de voorwaarden.

Voorwaarden mantelzorgerVoorwaarden zorgvrager
 • Je woont in Beringen;
 • Je bent minstens 18 jaar;
 • Je geeft hulp en ondersteuning en doet dit niet vanuit je beroep​;
 • Je hebt een vertrouwensrelatie of nauwe affectieve relatie; ​
 • Je bent niet mantelzorger én zorgvrager tegelijk;
 • Je brengt andere mantelzorgers op de hoogte van de aanvraag;
 • Je hebt maximaal recht op één premie.
 • Je woont in Beringen;
 • Je bent minstens 18 jaar;
 • Je hebt zorg en ondersteuning nodig door je gezondheidssituatie;
 • Je hebt een vertrouwensrelatie of nauwe affectieve relatie; ​
 • Je kan je zorgbehoefte aantonen door een algemeen attest van minstens 9 punten van de FOD Sociale Zekerheid (is gelijk aan categorie 2) OF door een attest van het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden;
 • Je woont niet in een zorginstelling met oog op een permanente opname of (tijdelijk) langer dan 3 maanden;
 • Je kan maximaal recht geven op één premie.

Procedure

VOLDOEN JULLIE AAN DE VOORWAARDEN?

1. Lees het volledige reglement van de stedelijke premie alvorens je een aanvraag doet. Het reglement kan je HIER terugvinden. Je bent als mantelzorger verbonden aan meldingsplicht. Meer informatie hierover vind je in het reglement. 

2. Doe HIER een aanvraag.

3. Schrijf je  HIER in voor onze maandelijks nieuwsbrief mantelzorg waar we informatie en weetjes willen delen voor mantelzorgers. 

VOLDOEN JULLIE NIET AAN DE VOORWAARDEN? 

1. Schrijf je in op één van onze zitdagen mantelzorg.

We hebben een zitdag ...

... elke 2e maandag van de maand, in de voormiddag in het Lokaal Dienstencentrum de Klitsberg, Klitsbergwijk 29, 3583 Beringen.
... elke 4e vrijdag van de maand, in de namiddag in het Inloophuis, Alfred Habetslaan 17, 3581 Beringen.

Een afspraak met de thuiszorgdienst van OCMW Beringen kan je maken via mantelzorg@beringen.be of via Tel 011 44 95 00.

2. Schrijf je  HIER in voor onze maandelijks nieuwsbrief mantelzorg waar we informatie en weetjes willen delen voor mantelzorgers. 

Meer info

Ontvang je reeds de stedelijke mantelzorgpremie, dan heb je als mantelzorger meldingsplicht. 

MELD EEN WIJZIGENDE (ZORG)SITUATIE.