Stedelijk woongebied Broekhoven

Dit gebied is te ontwikkelen als een stedelijk woongebied.

Nieuwe woonwijken

De totale oppervlakte bedraagt  24,7 ha. Er kunnen maximum 500 nieuwe woningen worden gerealiseerd. De ontwikkeling gebeurt in fases op basis van een masterplan voor het gehele gebied.

Wonen in het groen

Bij volledige ontwikkeling kunnen hier circa 500 nieuwe woningen worden gerealiseerd.
De ontwikkeling zal gefaseerd gebeuren op basis van een op te stellen masterplan voor het gehele gebied. Ontsluiting voor autoverkeer zal gebeuren via de Everselstraat.

Er is zeker ook aandacht voor groen. Zo komt ter hoogte van de middeleeuwse heuvel ‘De Motte’ een park waar natuur en archeologisch erfgoed met elkaar worden verenigd.  Ook rond de Helderbeek is een groengebied. Door het gebied komen ook een aantal zachte verbindingen voor fietsers en voetgangers.