Statuut van een gewestweg, E313, buurtweg,...

Het statuut van een weg bepaalt wie instaat voor het onderhoud en de inrichting van de wegen.

De stad is bevoegd voor de meeste wegen op haar grondgebied, uitgezonderd de gewestwegen en de E313: 

  • Diestersesteenweg
  • Paalsesteenweg vanaf Kasteletsingel tot Paal-centrum
  • Paalsesteenweg tussen Kasteletsingel en kruispunt Brouwersstraat
  • Koolmijnlaan vanaf rotonde Kasteletsingel tot Beverlo-centrum
  • Kasteletsingel
  • Lummenseweg
  • Heppensesteenweg vanaf aansluiting Koolmijnlaan tot grens Leopoldsburg
  • Een deel van Paal Dorp

Agentschap Wegen en Verkeer Limburg staat in voor het onderhoud en de inrichting van deze wegen. Ook de openbare verlichting langs deze wegen valt meestal onder hun bevoegdheid. Defecten aan gewestwegen meld je ook direct aan Agentschap Wegen en Verkeer via het meldpunt. Zij leveren ook vergunningen af voor signalisatie, plaatsen van wegwijzers,… 

Aannemers die werken uitvoeren op gewestwegen, vragen een vergunning aan bij AWV. Van zodra de vergunning verkregen is, zal de stad eveneens een vergunning afleveren. Particulieren vragen vergunningen aan via het digitaal loket op de website van stad Beringen (die advies vraagt bij AWW). De stad levert de vergunning af.

Vraag aan via: 

De gewestwegen op grondgebied Beringen vallen onder
District West Limburg, Souwstraat 39, 3530 Houthalen-Helchteren
T 011 52 08 40, wegen.limburg.districtwest@mow.vlaanderen.be

Het beheer van de E313 valt onder
District Centraal Limburg
T 011 24 78 40, wegen.limburg.districtcentraal@mow.vlaanderen.be

De stad staat in voor de andere wegen op haar grondgebied.

Externe links