Stationsomgeving

In 2012 werd het nieuwe station en het stationsplein met bushaltes geopend.
Dit fungeert als een openbaar vervoersknooppunt.
De stationsomgeving werd, in het kader van de erkenning van Beringen als kleinstedelijk gebied, een stedelijk woongebied.

Dit gebied zal geleidelijk invulling krijgen door private initiatieven. In het kader van de verdere uitbouw van het openbaar vervoersknooppunt, zijn volgende werken gepland: