Startnota 2024 – 2030|2040

Verken de toekomst van Beringen in de Startnota Beringen: De toekomst is lokaal 2024 – 2030|2040.

Het lokaal bestuur staat als bestuursniveau het dichtst bij de burger. Van alle overheden heeft de burger het meest vertrouwen in zijn/haar gemeente of stad. De impact van het lokaal beleid op tal van maatschappelijke domeinen zoals bijvoorbeeld leefbaarheid, veiligheid en sociaal beleid is er direct zichtbaar. Het beleid dat op lokaal niveau gevoerd wordt, grijpt dan ook direct in op het dagelijks leven van elke inwoner. Daarom is het essentieel zicht te krijgen op dit lokale niveau en te weten met welke uitdagingen Beringen de komende jaren geconfronteerd zal worden. Deze startnota levert hiertoe een aanzet.

Met de startnota wordt eerst en vooral aangegeven hoe Beringen er vandaag voor staat. Daarnaast komen de uitdagingen voor de toekomst aan bod. Tenslotte wil de startnota met de geformuleerde voorstellen richting geven aan de volgende bestuursploeg.

Deze ambtelijke startnota is tot stand gekomen door samenwerking tussen het management, stadsdiensten en lokale belanghebbenden, waaronder adviesraden en middenveldorganisaties. Het is dus niet alleen een interne oefening, maar ook een reflectie van de bredere gemeenschap.