Stamboekuittreksel

Een stamboekuittrekel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed. Dit getuigschrift kan je nodig hebben voor de aanvraag van het pensioen.

Voorwaarden

Het stamboekuittreksel wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn voor 1 januari 1976. Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

Het stamboekuittreksel wordt aangevraagd door de dienst burgerzaken van je woonplaats.

Aanpak

Je maakt een afspraak bij dienst burgerzaken, sectie burgerlijke stand.
Het stamboekuittreksel kan ook per mail of per brief aangevraagd worden.
MAAK EEN AFSPRAAK - AANVRAAG MILITIEGETUIGSCHRIFT 

Meenemen

Je identiteitskaart en liefst ook je militair zakboekje.