Stadstour voor de toekomst

Iedereen droomt van een gezellige dorpskern, een betere wijk, een gezonde leefomgeving.
Een plek waar onze kinderen zorgeloos kunnen opgroeien.
Ook de stad kent heel wat van die dromen. Zo wensen we van Beringen o.a. een klimaat- en kindvriendelijke stad te maken.
Daarom bevragen wij jullie ook regelmatig, via adviesraden, infoavonden of op straat.

Wat opvalt is dat iedereen anders droomt en andere dromen heeft voor zijn kinderen.
Zo mogen er voor sommigen best wat minder auto’s doorheen de woonwijk rijden, terwijl er voor anderen niet genoeg parkeerplaatsen in de straat zijn.
Sommigen willen meer speeltuinen, anderen zijn dan weer bang voor overlast.
De stad werkt aan verschillende projecten en toekomstplannen.
Bij elk van die projecten moet de stad keuzes maken tussen de dromen van de ene en de dromen van de andere.
Omdat het gaat over de omgeving waar jullie wonen, werken en leven wenst de stad die keuzes samen te maken.
We willen zeker ook de kinderen, tieners en jongeren laten dromen over de toekomst van Beringen.
Misschien hebben jullie wel dromen die we allemaal delen? Of kennen we jullie dromen nog niet? Hoe zien de kinderen de toekomst van Beringen?

DENK MEE NA OVER DE TOEKOMST

Daarom gaan we in mei samen op stap of springen we samen op de fiets.
We verkennen onze buurt of dorpskern.
We brengen leuke en minder leuke plekken in beeld en werken samen aan plannen om onze dromen waar te maken.
Kom daarom meestappen of meefietsen voor het Beringen van de toekomst!

Deze actie kadert in de opmaak van een beleidsplan ruimte.
Vorig jaar werd een Bouwmeesterscan uitgevoerd.
Hierin hebben experten hun visie neergeschreven op hoe we in Beringen best kunnen omgaan met ruimte, mobiliteit, inrichten van dorpskernen, …
In de Stadstour geven we onze inwoners het woord. Door te wandelen en te fietsen verkennen we buurten, verzamelen we verhalen en komen we tot toekomstbeelden.


PRAKTISCHE INFORMATIE

We wandelen en fietsen in jouw buurt op:

 woensdag 4 mei om 14.00 uurzaterdag 7 mei om 10.00 uurzaterdag 7 mei om 14.00 uur
Beringeninkom bibliotheekinkom bibliotheekinkom bibliotheek
Beringen-Mijndienst Toerismeparking tegenover kerkparking tegenover kerk
BeverloKardijkKorspel plein aan kerkParking Schansvijverstraat/Jeugdclub Beverlo
KoerselKoersels Kapelleke - inkom FonteintjeKerkpleinKerkplein
PaalKerk TervantO.C. De BuitingO.C. De Buiting

Zondag 8 mei: wandel-zelf-dag op moederdag.
Schenk de wandeling als cadeau aan je mama.

Inschrijven om mee te wandelen of fietsen is niet verplicht, maar wel aan te raden.
Inschrijven kan via dit formulier.