Stad Beringen wil iedereen digitaal mee!

Gepubliceerd opvrijdag 15 jan 2021 om 11:23

Met de overschakeling op afstandsonderwijs en telethuiswerk werd de digitale kloof in onze samenleving meer dan ooit zichtbaar. Daarom zet stad Beringen een ambitieus project rond e-inclusie op poten. “Dit gaat over het voorzien van digitaal materiaal, zoals computers, headsets en webcams, maar het gaat evengoed over het bijbrengen van de nodige digitale vaardigheden”, vertelt burgemeester Vints. Hiervoor zet de stad samen met Oasis VZW – de BuurtBar haar schouders onder het inrichten van digipunten.

Uit cijfers van 2019 (Barometer Digitale inclusie) blijkt dat digitale uitsluiting duidelijk samenhangt met het inkomen en opleidingsniveau: hoe lager het inkomen en opleidingsniveau, hoe minder digitale vaardigheden. Maar ook andere groepen zoals ouderen, alleenstaanden en laaggeletterde mensen lopen risico digitaal niet mee te kunnen. Daarom wil dit project ervoor zorgen dat inwoners die digitaal uitgesloten zijn, of dreigen te worden, ook de kans krijgen om gebruik te maken van de mogelijkheden van de voortschrijdende digitalisering.  

Digipunten
Stad Beringen stelt 81 computers ter beschikking. 70 van deze computers worden verdeeld aan individuen en gezinnen met een specifieke nood, de overige 11 computers komen in de vijf digipunten terecht. Digipunten zijn lokale, laagdrempelige infopunten waar je terechtkan met digitale basisvragen. Daarnaast maak je er kennis met het digitaal opleidingsaanbod én kan je er gebruik maken van enkele openbare computers. “Ons doel is om vijf digipunten, één in elke deelgemeente, in Beringen te voorzien. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de bibliotheek, het Dienstencentrum en een buurthuis van Rimo. Zo hopen we een fysieke brug te creëren naar de minder digivaardige Beringenaren”, licht Miet Vandebroek, coördinator van de BuurtBar, toe.

Iedereen is welkom in deze digipunten. Je kan ook met je eigen toestel langsgaan op bepaalde tijdstippen om via een-op-een begeleiding je vragen aan een opgeleide vrijwilliger te stellen. Momenteel is de BuurtBar volop bezig met de voorbereidingen voor de opstart van deze digipunten. “Het doel is om zo snel mogelijk een proefproject op te starten, en dit volledig coronaproof. De focus op e-inclusie is in deze coronatijden prioriteit. We doen dan ook ons uiterste best om zoveel mogelijk Beringenaren te bereiken”, zegt burgemeester Vints. “De BuurtBar koffiebar zal in de zomermaanden – wanneer de coronamaatregelen het toelaten – 4 keer per maand ingezet worden als infopunt om bezoekers te begeleiden in dit digitaal aanbod”, vult Miet Vandebroek nog aan.

Digicheques
Aanvullend op de verdeling van computers en de komst van digipunten zullen vanaf februari ook digicheques via BEEGO beschikbaar zijn in Beringen. Zij sturen getrainde IT-studenten aan huis om te assisteren met alles wat digitaal is. Dit kan zowel over een computer, smartphone als over de werking van bepaalde computerprogramma’s gaan. “We koppelen de eerste 100 digicheques aan onze refurbished computers. Op deze manier voorzien we een volledig digitaal pakket voor Beringenaren met een digitale nood. Zo hopen we een stap in de goede richting te zetten om iedereen digitaal mee te krijgen. Nadien kan iedere Beringenaar beroep doen op deze cheques”, besluit burgemeester Vints.