Stad Beringen verlengt corona-buurtbudget met drie maanden

Gepubliceerd opvrijdag 25 jun 2021 om 10:13

Sinds dit jaar kunnen Beringenaren beroep doen op een buurtbudget om via eigen kleine projecten het leven en wonen in de buurt aangenamer te maken. Het opzet van het stadsbestuur daarbij is de sociale cohesie en leefbaarheid in Beringse buurten te versterken. De indieningsperiode die normaal eind deze maand afliep, wordt nu verlengd tot en met september 2021. 

“Om op zeer korte termijn in te spelen op de specifieke noden ontstaan of versterkt door de coronacrisis, hebben we een reglement op maat uitgewerkt. We zochten en vonden al enkele laagdrempelige en toegankelijke initiatieven, die bovendien op zeer korte termijn uitvoerbaar zijn.”, vertelt schepen van Participatiebeleid en Wijkontwikkeling Jessie De Weyer enthousiast. Zo werd er ondertussen een boekenruilkastje ingehuld, kocht een buurt buitenspeelgoed aan zodat kinderen samen kunnen spelen en leerden bewoners van een andere buurt elkaar kennen op een georganiseerde wandeling. “Om nog meer van deze leuke initiatieven te ondersteunen, verlengen we dus de indieningsperiode.”, aldus schepen De Weyer. 

Indienen van voorstellen kan nog tot 30 september 2021 via het formulier ‘Aanvraag buurtbudget i.h.k.v. corona’ dat terug te vinden is op de website van stad Beringen. De voorstellen zelf moeten uiterlijk op 31 oktober 2021 gerealiseerd kunnen worden. Alle randvoorwaarden en praktische afspraken worden eveneens op de website vermeld. “Heb je ook een idee waarmee je aan de slag wil en kan je de medebewoners van je straat, buurt of wijk hiervoor enthousiasmeren, of ben je gewoon op zoek naar inspiratie? Eén adres: www.beringen.be/buurtbudgetten.“, besluit de schepen.