Stad Beringen traint burgers in het omgaan met ongewenst gedrag.

Gepubliceerd opdonderdag 14 sep 2023 om 09:40

Stad Beringen neemt een voortrekkersrol in de strijd tegen ongewenst gedrag door specifieke trainingen aan te bieden. Deze trainingen zijn bedoeld om getuigen te leren effectief en veilig te reageren wanneer ze geconfronteerd worden met ongepaste situaties. Zowel burgers als lokale professionals worden opgeroepen deel te nemen.  

Ongepast gedrag, zoals discriminatie en racistische opmerkingen, komt helaas overal voor: op het werk, in het openbaar vervoer, op school en in vrijetijdsomgevingen. Daarom is het essentieel dat zowel gewone burgers als professionals uitgerust zijn met de nodige vaardigheden om als getuige te reageren. Die opleiding is nodig, want uit een anonieme bevraging van Safer Cities bij inwoners van Beringen, blijkt dat amper een op vijf omstaanders in een situatie met ongewenst gedrag hulp aangeboden hebben.  

Door te reageren als getuige kan je een groot verschil maken. Je geeft het slachtoffer het gevoel dat de persoon er niet alleen voor staat en maakt duidelijk dat zo’n gedrag in onze samenleving niet getolereerd wordt. Thomas Vints, burgemeester van Beringen, ziet het als een plicht van de lokale overheid om hierin een leidende rol te spelen: “We hebben al meer dan 72 stadsmedewerkers opgeleid om adequaat te reageren op ongewenst gedrag. Dit laat zien dat we als stad een duidelijk standpunt innemen: we kijken niet de andere kant op, maar kiezen ervoor om onrecht aan te pakken. Want we weten dat de gevolgen voor slachtoffers groot zijn. Uit het onderzoek van Safer Cities blijkt dat bijna een op drie slachtoffers in een situatie waar sprake is van ongewenst gedrag zich machteloos voelt. Bijna een op vijf voelt zich meer angstig en onveilig in openbare ruimtes en zelfs een op zes vindt het moeilijker om hun huis te verlaten na een ongewenste situatie. Daar willen we absoluut verandering in brengen.” 


Voor burgers en professionals 

In samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering worden deze trainingen niet alleen aangeboden aan individuele burgers, maar ook aan lokale professionals en verenigingen. Het doel is om deelnemers te leren actief en adequaat te reageren op ongewenst gedrag, of het nu op straat is, in een professionele setting of in hun persoonlijke leven. Vaak is het moeilijk om te reageren; niet alleen als slachtoffer, ook als getuige. Ann-Sofie Vanoverstijns, schepen van Samenleven legt uit: “Meestal wil je wel reageren, maar zijn er heel wat drempels waardoor je niet durft. Toch is ingrijpen als getuige essentieel in een situatie waar ongewenst gedrag plaatsvindt, want voor slachtoffers is de persoonlijke impact van een voorval groot. Acht op tien van hen geeft aan de ongewenste situatie besproken te hebben met vrienden, familie of professionele hulpverleners. Toch voelt amper een op acht zich ook echt geholpen. Een tijdige tussenkomst van getuigen kan hierin het verschil maken. Dus hoe meer mensen weten hoe ze moeten ingrijpen, hoe beter.” 


Onderdeel van ‘Plan Samenleven’ 

De omstaanderstrainingen zijn slechts één van de projecten uit het ‘Plan Samenleven’ van stad Beringen. Met dit plan wil het lokaal bestuur de komende jaren het samenleven en de diversiteit in Beringen bevorderen. Thema’s als non-discriminatie, taal, veiligheid en sociale verbondenheid staan hierin centraal. Voor de inhoudelijke ondersteuning werkt stad Beringen onder andere samen met het Agentschap Integratie en Inburgering, Plan International en Universiteit Gent.  


De eerste vorming vindt plaats op 20 oktober 2023, van 19.00 tot 21.30 uur in het stadhuis van Beringen. Deelnemen is gratis.  

Voor uitgebreidere informatie en andere trainingsdata kan je terecht op www.beringen.be/omstaanderstrainingen.  

Ben je zelf slachtoffer geworden van grensoverschrijdend gedrag in Beringen? Of heb je suggesties voor het veiliger maken van onze stad? Vul jouw positieve en negatieve ervaringen en aanbevelingen in via www.safercities.be