Stad Beringen start campagne 'vaccinatie van de laatste kans'.

Gepubliceerd opvrijdag 27 aug 2021 om 12:32

Sinds begin dit jaar zijn we volop in de ban van vaccineren. Stilaan sluit het ene na het andere Vaccinatiecentrum de deuren.  Stad Beringen wil, omwille van een lagere vaccinatiegraad, haar inwoners maximaal de kans geven om zich te laten vaccineren. Daarom start de stad met de campagne vaccinatie van de laatste kans. Met deze campagne levert stad Beringen een laatste extra inspanning om iedere (niet gevaccineerde) Beringenaar te bereiken én te informeren. 

De vaccinatiegraad in Beringen is lager in vergelijking met de gemiddelde vaccinatiegraad in Limburg of Vlaanderen. “We moeten dat niet onder stoelen of banken steken dat Beringen het gemiddeld gezien minder goed doet wat vaccinatiecijfers betreft dan ander Limburgse of Vlaamse gemeenten. In Beringen is momenteel 85,88 % van de volwassen bevolking gevaccineerd. In Limburg bedraagt dit 88,79% en in Vlaanderen gaat het om een gemiddelde van 89% van de 18-plussers”, licht burgemeester Vints toe. “We erkennen dan ook dat we lager scoren en zetten daarom de campagne vaccinatie van de laatste kans op. In deze campagne leveren we samen met onze buurtwerkers en lokale partners een extra inspanning om onze vaccinatiegraad alsnog te laten toenemen”. 

In het eerste weekend van september, op zaterdag 4 en zondag 5 september, organiseert het Vaccinatiecentrum een open prikdag. Hier kan iedereen die nog geen vaccin heeft gekregen of zijn tweede vaccinatie heeft gemist, vrij langskomen voor een prik. Om zoveel mogelijk Beringenaren hiervan op de hoogte te brengen werken we samen met lokale partners. Affiches worden opgehangen in het Beringse straatbeeld, denk maar aan de plaatselijke apotheek, de stedelijke gebouwen, voedingswinkels, enzovoort. Ook de digitale borden en de sociale media van de stad worden ingezet. Daarnaast worden informatieflyers door buurtwerkers en partnerorganisaties verspreid binnen hun netwerk.  

Ook de scholen worden meegenomen in dit verhaal. “We zijn in overleg met de secundaire scholen om ook daar onze boodschap te verspreiden. Uiteraard is het aan de jongeren om samen met hun ouders te beslissen of ze zich al dan niet laten vaccineren. Door de actie breder open te trekken naar onze verschillende stedelijke partners kunnen we meer Beringenaren bereiken, informeren én sensibiliseren met hopelijk een hogere vaccinatiegraad tot gevolg”, besluit burgemeester Vints.