Stad Beringen ontvangt studenten tijdens YOUCA action day!

Gepubliceerd opdonderdag 21 okt 2021 om 17:01

Vandaag, op 21 oktober, komen 18 leerlingen de diensten van stad Beringen versterken voor één dag.  Hiervan volgen 8 leerlingen het college van burgemeester en schepenen. De andere studenten mogen een dag meedraaien op de dienst communicatie, muziekacademie, stedelijke werkplaatsen, buitenschoolse kinderopvang, de sociale dienst en de bib! Schepen van Samenleven Ann-Sofie Vanoverstijns juicht initiatieven die het welbevinden van onze jonge Beringenaren bevorderen, maar al te graag toe: “Dankzij YOUCA worden wereldwijd jongeren geactiveerd om hun engagement en ondernemingszin verder te ontwikkelen. Lokaal krijgen Beringse jongeren de kans om voor één dag ervaring op te doen binnen diensten van de stad. Het is een mooi project met zowel lokaal als globaal een grote meerwaarde voor de samenleving. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we ook dit jaar leergierige studenten mogen ontvangen!” 

YOUCA is een organisatie voor en door jongeren en stimuleert hen om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. YOUCA zet in op lokale projecten om de werkloosheid onder jongeren te verminderen en ondernemen te stimuleren. Schepen van Jeugd Jessie De Weyer is zeer tevreden dat deze actie de kracht van onze jongeren in beeld brengt: “Onze stad gaat volop voor het label ‘kindvriendelijke stad’. Projecten zoals YOUCA brengen ons daar een stapje dichterbij. We moeten onze jeugd koesteren, motiveren en stimuleren. Ons beleid is hun beleid, daarom laten we hen vandaag meedenken en meewerken aan een kindvriendelijker Beringen. Een win-win situatie voor ons en de studenten.”  

Het loon dat de studenten ontvangen voor één dag gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd, dit jaar het jongerenproject “Kiyo” in Brazili. Het project wordt gefinancierd en ondersteund door de Beringse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.