Stad Beringen liet externe ICT-veiligheidsaudit uitvoeren

Gepubliceerd opwoensdag 18 mei 2022 om 15:14

In het kader van Cyberveilige Gemeenten wil het Vlaamse agentschap Audit Vlaanderen gemeenten voorbereiden op de reële dreigingen die cybercriminaliteit met zich meebrengt. Daarom sloot het een raamovereenkomst af met drie auditfirma’s waarbij ieder lokaal bestuur een ICT-veiligheidsaudit kan laten uitvoeren aan met cofinanciering van de Vlaamse overheid. 

Schepen van ICT Tijs Lemmens: “In Beringen heeft Ernst & Young de audit uitgevoerd en een rapport opgesteld met concrete aanbevelingen. Een aantal daarvan hebben we reeds toegepast, andere zijn ingepland voor de korte termijn.” Audit Vlaanderen verwacht van elk lokaal bestuur om de cyberveiligheid te verbeteren. De audit omvat interne en externe aanvals- en penetratietesten, analyses van authenticatiemechanismen, bedrijfscontinuïteit en rapportering organisatiebeheersing.