Stad Beringen lanceert als eerste in Limburg een armoedetoets

Gepubliceerd opmaandag 28 nov 2022 om 11:58

Stad Beringen maakt werk van een armoedereflex in de organisatie door middel van een armoedetoets. Dit instrument moet verhinderen dat beleidsbeslissingen leiden tot meer   armoede en ongelijkheid. Thomas Vints, burgemeester en bevoegd voor armoede, licht verder toe: “Samen met SAAMO Limburg werkten we een toetsing op maat van Beringen uit, een actief middel in ons armoedeplan. De bedoeling is dat onze diensten, over beleidsdomeinen heen, een armoedebril opzetten. De belangrijkste doelstelling is dan ook de impact van een beleidsbeslissing op kwetsbare inwoners in beeld te brengen en waar nodig bij te sturen.”

Frederik Vaes, stafmedewerker algemeen beleid SAAMO Limburg, zet graag zijn schouders onder de armoedetoets: “SAAMO Limburg is steeds op zoek naar vernieuwende ideeën om armoede op lokaal niveau te bestrijden. Samen met stad Beringen werken we een armoedetoets uit om ervoor te zorgen dat nieuwe regelgeving geen mensen uitsluit.”

De armoedetoets zal echter geen directe invloed hebben op de armoedecijfers, maar zal voornamelijk sensibiliseren en bewustmaken. “Ons uitgangspunt is dat aandacht voor de armoedeproblematiek over de verschillende beleidsdomeinen groeit. Bovendien is deze reflex nodig om impact te hebben op deze moeilijke problematiek die voor kwetsbare Beringenaren op verschillende levensdomeinen voelbaar is”, vult burgemeester Vints aan.

De toetsing gebeurt steeds vanuit een expertengroep  waarin de armoedecoördinator, collega-ambtenaar van de betrokken dienst(en), relevante partnerorganisaties en ervaringsdeskundigen zetelen. Ze screenen het (positief of negatief) effect op armoede, onderzoeken alternatieven en formuleren ondervangende maatregelen. Niet enkel het financieel aspect maar ook toegankelijkheid en participatiedrempels komen aan bod. Maaike van Nuenen, ervaringsdeskundige, is zelf zeer tevreden over dit project: “Als ervaringsdeskundige schuif ik graag mee rond de tafel. Zelf word ik geconfronteerd met de angst dat ik mijn energiefactuur niet meer kan betalen. Ik pak er al snel een deken bij omdat ik de verwarming niet durf aanzetten. Mijn ervaring omzetten in advies zorgt ervoor dat ik anderen in dezelfde situatie kan verder helpen.”