Stad Beringen geeft een gemotiveerd negatief advies voor het gewestelijk uitvoeringsplan (GRUP) Leidingstraat Antwerpen-Ruhr.

Gepubliceerd opwoensdag 28 apr 2021 om 08:04
De impact van het voorgestelde tracé is te groot voor onze leefomgeving.

Mogelijke gevolgen van de Leidingstraat Antwerpen - Ruhr:
  • Er zou ongeveer 41,5 ha waardevol bos- en natuurgebied moeten verdwijnen.
  • De Vallei van de Zwarte Beek zou in het oostelijk deel doorsneden worden. Dit gebied is opgenomen als een Natura 2000-gebied, wat een speciale beschermingszone is.
  • In het bebouwde gedeelte zouden een aantal woningen getroffen worden.
  • Het tracé zou langs 2km veenhoudende gronden lopen. In deze bodems mag er niet gegraven worden. Dit kan een erg grote uitstoot aan broeikasgassen teweeg brengen.
  • Het uiteindelijke doel van de stad is om het GRUP te onderschrijven, maar niet met het voorgestelde tracé. Stad Beringen hoopt dan ook dat de hogere overheid dit advies ter harte neemt.

Lees hier de notuelen van het College van Burgemeester en Schepenen van 22 april 2021.

Meer info over dit uitvoeringsplan op https://omgeving.vlaanderen.be/.../leidingstraat...