Stad Beringen gaat raamovereenkomst aan voor fraudeonderzoek buitenlandse eigendommen

Gepubliceerd opdinsdag 27 apr 2021 om 12:29

Sociale huurwoningen zijn gegeerd en de wachtlijst is vaak zodanig lang dat mensen maanden of zelfs jaren moeten wachten. Schepen van Wonen Patrick Witters legt het belang van het fraudeonderzoek uit: “Omdat het aanbod aan sociale woningen beperkt is, blijft het belangrijk dat sociale huurwoningen toegewezen worden aan, en voorbehouden worden voor, degenen die er nood aan en recht op hebben. Daarom willen we fraude opsporen en aanpakken, gaande over eigendommen van woningen en percelen welke bestemd zijn voor woningbouw in het binnen- en buitenland.”

Om deze fraude in kaart te brengen, hebben het college van burgemeester en schepenen, de dienst wonen en de intergemeentelijke samenwerking Ham, Beringen, Tessenderlo en Leopoldsburg beslist om de Vlaamse raamovereenkomst ter beschikking te stellen aan sociale verhuurders. “Dit is een tool waarvan de sociale verhuurder gebruik kan maken om onderzoek te voeren naar eigendommen/percelen in het buitenland. Hiermee ondersteunt de Vlaamse overheid de sociale verhuurders in het onderzoek naar fraude met buitenlandse eigendommen. Dit wil zeggen dat de verhuurder via de raamovereenkomst een onderzoek kan aanvragen en laten financieren. Ik wil dan ook graag onze woonactoren aanmoedigen om van deze tool gebruik te maken”, aldus schepen Witters.

De raamovereenkomst loopt vanaf 15 maart 2021 tot 14 maart 2023. Verlenging is mogelijk, tot tweemaal, telkens voor 1 jaar. Het uiterlijke verloop van deze raamovereenkomst is 14 maart 2025. “Samen met de sociale verhuurders op ons grondgebied zal er een beleidsplan moeten opgemaakt worden hoe er zal omgegaan worden met deze problematiek. Om de juridische context en het afwegingskader – die deels al werden bepaald door de Vlaamse Codex Wonen – verder uit de bouwen, zal er een overleg met de sociale woonactoren gepland worden”, besluit schepen Witters.