Stad Beringen en RIMO-Limburg pakken samen zorgnoden en onderbescherming van kwetsbare groepen aan

Gepubliceerd opdinsdag 17 nov 2020 om 10:28

De Beringse gemeenteraad keurde op 16 november  twee samenwerkingsovereenkomsten tussen de stad en vzw RIMO-Limburg goed; het STEK-project, dat kadert binnen armoedebestrijding en het tegengaan van onderbescherming, en Buurtgerichte Zorg, een project dat focust op de organisatie van een bereikbaar ondersteunings-, hulp- en zorgaanbod in Beringen.

 

STEK

  

Vanuit de Vlaamse Overheid zijn middelen vrijgemaakt voor de creatie van 16 STEKKEN waaronder één in Beringen. Een STEK is een lokale ontmoetingsruimte waar je terecht kan met vragen én waar je op een laagdrempelige manier kan samenkomen. Door kwetsbare inwoners de weg te wijzen naar hulp- en dienstverlening kan enerzijds onderbescherming tegengegaan worden en anderzijds het sociaal isolement worden doorbroken.

 

“We maken al geruime tijd werk van een Beringen dat toegankelijk is voor iedereen met aandacht voor onderbescherming van kwetsbare groepen. Ondanks de vele initiatieven van verschillende partners, ontbreekt nog een warme ontmoetingsplaats.  Een ontmoetingsplaats die openstaat voor alle buurtbewoners en een belangrijke rol zal spelen in de toeleiding naar geschikte hulp- en dienstverlening. Deze samenwerking met RIMO Limburg en de ondersteuning van de Vlaamse Overheid brengt daar nu verandering in!”, legt schepen van zorg, welzijn en samenleven Hilal Yalçin uit.

 

De Beringse STEK krijgt een plaatsje in de Welzijnscampus op de site van  Regina Mundi. Met de voorziene renovatiewerken in rekening gehouden, zou dit tegen 2021 gerealiseerd moeten zijn. “Regina Mundi is de ideale locatie door de nabijheid van de reeds gehuisveste instanties op deze welzijnscampus. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het Centrum voor Jeugd en Welzijn, kinderopvang De Speelboom, etc.”, aldus schepen Yalçin.

 

Buurtgerichte Zorg

 

Met het project Buurtgerichte Zorg wordt vanuit de Vlaamse Overheid een model naar voren geschoven voor de organisatie van het ondersteunings-, hulp- en zorgaanbod.  Het doel is om zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. “Door in te zetten op de versterking van sociale cohesie in  een buurt, kan onderbescherming van de meest kwetsbaren opgespoord en aangepakt worden”, licht schepen van wijkontwikkeling en participatiebeleid Jessie De Weyer toe. Daarnaast kan, via aanpassing van woningen en openbare ruimte, ervoor gezorgd worden dat mensen in de eigen, vertrouwde buurt oud kunnen worden.  “We doen voor dit project beroep op de jarenlange inhoudelijke en methodologische expertise van RIMO- Limburg op het domein. Luisteren en bevragen van de buurt zijn hierbij de sleutelwoorden!” laat schepen Jessie De Weyer weten.