Sportbak

De sportdienst ontving van Sport Vlaanderen een sportbak die we graag ter beschikking stellen aan Beringse scholen, verenigingen aangesloten bij adviesraden, stedelijke adviesraden en stedelijke diensten.  

De sportbak omvat tal van leuk spelmateriaal: kan jam, wackitball, spikeball, honkbal, air badminton, … .  

Wil jij graag een sportbak uitlenen?  

  • Een aanvraag tot ontlening moet minimum één maand en maximum 9 maanden vóór de uitlening ingediend worden 
  • Een ontlening heeft steeds betrekking op een periode van donderdag tot en met woensdag.  
  • De maximum uitleenperiode bedraagt 3 opeenvolgende weken. 

Vraag de sportbak hier aan.