Speelkaart voor gezinnen met kinderen nieuwe troef voor Beverlo!

Gepubliceerd opmaandag 8 jul 2024 om 11:39

Gisteren werd in Beverlo een heuse speelkaart voorgesteld. Door middel van die kaart kunnen gezinnen met kinderen alle leuke spel- en ontmoetingsplekken in Beverlo ontdekken. 

Het initiatief kadert binnen het subsidieproject ‘Proeftuin buurtgerichte netwerken voor kinderen en gezinnen’, waarvoor Beverlo als één van de zes proeftuinen in Vlaanderen werd geselecteerd. Stad Beringen ontving 75.000 euro voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2022, om in te zetten op sociale cohesie, de uitoefening van de grondrechten bij kwetsbare gezinnen en plaatsen voor kinderen in de publieke ruimte. 

Omwille van corona liep de realisatie van de doelstellingen echter vertraging op, maar gelukkig werd een verlenging voor het project goedgekeurd, waardoor de stad een bijkomende subsidie van 50.000 euro ontving voor de periode juni 2022 – juni 2024. Vanaf dat ogenblik nam stad Beringen ook de regisseursrol op, met de bedoeling om het buurtgericht netwerk in Beverlo en het lokale partnerschap aan te sturen. De uitrol van een actieplan via Beverlo Bruist, gezellige ontmoetingsmomenten in de buurt en een gedeelde communicatie via de buurtgazet, werden zo gerealiseerd. 

“Uit een bevraging van zowel ouders als kinderen die in Beverlo wonen, bleek dat het openbaar domein (pleintjes, parken…) als zeer belangrijk wordt ervaren. Door de ontwikkeling van deze speelkaart worden alle spel- en ontmoetingsplekken van Beverlo in kaart gebracht”, aldus schepen voor Zorg, Welzijn en Samenleven Hilal Yalçin. Hotspots zoals het parochiaal centrum De Schans, het Park van Beverlo en de speelpleintjes aan de Laar en Wijerdijk zijn alvast op de kaart terug te vinden. 

“Na een traject van 5 jaar wordt het buurtgericht netwerk afgesloten. De buurtwerking van SAAMO heeft in het ganse traject een belangrijke en vaak trekkende rol gespeeld, waarvoor een welgemeende dankjewel”, zegt schepen voor Jeugd en Wijkontwikkeling Jessie De Weyer. “Ondertussen hebben we heel wat kunnen bewegen in Beverlo voor gezinnen met kinderen. Naast deze kaart werd ook de spelletjeskast in het park geïnstalleerd, krijgt het project ‘Op Wieltjes’ een mooi vervolg in het verkeerspark en zijn de voorleesavonden zelfs naast het Park van Beverlo ook een vast begrip voor het Park van de Directeur. Maar het werk is nog niet af. Zo werken we nog aan de stedenbouwkundige herontwikkeling voor het Burgemeester Heymansplein, zodat we ook op die manier het samenleven in Beverlo kunnen versterken”, besluit schepen Jessie De Weyer.

Jessie De Weyer
Schepen voor Jeugd en Wijkontwikkeling 

Hilal Yalçin 
Schepen voor Zorg, Welzijn en Samenleven