Sociale zekerheid

De zitdag van de FOD Sociale Zekerheid biedt je de mogelijkheid om specifieke vragen te stellen over je dossier en om een aanvraag in te dienen voor een aantal uitkeringen en andere vormen van ondersteuning zoals:
  • aanvragen tegemoetkoming hulp aan bejaarden, integratietegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming
  • verhoogde kinderbijslag
  • parkeerkaart voor personen met een handicap
  • belastingvoordelen voor je eigen voertuig
  • verminderingskaart voor het openbaar vervoer
  • betaling van je tegemoetkoming
  • voordelen bij andere instanties
  • andere vormen van ondersteuning
De zitdag is ook toegankelijk voor personen woonachtig buiten Beringen.
Elke tweede woensdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur heeft de FOD Sociale Zekerheid zitdag bij het Stadhuis (Collegestraat 1, 3580 Beringen). Je kan dan terecht bij een van hun maatschappelijk assistenten. Breng je identiteitskaart mee.