Sociaal tarief energie

Sommige gezinnen kunnen genieten van een verlaagde prijs voor aardgas en elektriciteit, het zogenaamde "sociaal tarief". 

Het tarief is bij alle energieleveranciers en netbeheerders in België hetzelfde en elke leverancier en netbeheerder is verplicht het sociaal tarief toe te kennen aan de rechthebbenden. 

Ook wanneer je een digitale meter met prepaidfunctie (vroeger budgetmeter) hebt, kan je genieten van het sociaal tarief als je tot de categorieën van rechthebbenden behoort. 

De energieleveranciers of netbeheerders kennen het sociaal tarief automatisch toe aan rechthebbenden.  

Je kan online zelf nagaan of je in aanmerking komt voor het sociaal tarief. 

Externe links