Sociaal/verminderd tarief

Stad Beringen hanteert een sociaal tarief voor de activiteiten voor kinderen, jongeren en gezinnen, georganiseerd door de eigen diensten van stad Beringen.

Het sociaal tarief wordt toegekend aan kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Heel concreet betekent dit dat er een korting van 80% wordt gegeven, met een minimum van 1 euro deelnameprijs.

Heb je moeite om de eindjes aan mekaar te knopen en denk je recht te hebben op een sociaal tarief?
Doe dan zeker een aanvraag om het sociaal tarief te bekomen.

Hoe doe je dit?
- Via een klevertje van het ziekenfonds als bewijs van verhoogde tegemoetkoming
- Door middel van een positief advies van de sociale dienst van het OCMW van stad Beringen
- Door middel van een positief advies door het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie.

Gebruik hiervoor steeds het aanvraagformulier!