Snoeien of kappen van bomen op openbaar domein

Tot voor kort werd het beheer van het stedelijke bomenbestand hoofdzakelijk uitgevoerd op basis van meldingen van burgers of van vaststellingen die eerder toevallig werden gedaan. Om dit bomenbeheer te verbeteren is ervoor gekozen om op een gestructureerde wijze het nazicht en het onderhoud van onze bomen te gaan uitvoeren.

Voorwaarden

Om te beginnen hebben we een inventaris laten opstellen van alle bomen die op stadseigendom staan. Daarna heeft een European Tree Technician alle bomen visueel beoordeeld op veiligheid en werd ook bepaald welke ingrepen er moeten gebeuren.
De volgende opties zijn mogelijk: de boom moet jaarlijks visueel beoordeeld worden (ongeveer 1 % van alle bomen), snoeien (96 %), vellen bomen (1 %), nader technische onderzoek (bijv. een scan van de stam 1 %) en plaatsen van kroonverankering (bijv. bij een plakoksel 1 %)
Een snoeiploeg onder leiding van een European Tree Worker voert dan de ingrepen vakkundig uit.

Indien je na de snoeiwerken nog bijkomende vragen hebt, kan je dit online melden. Wij bekijken de meldingen en zien of er op het terrein nog iets bijgestuurd kan worden. Je mag de bomen niet zelf snoeien na het passeren van de snoeiploeg.
Elke boom van de stad (met uitzondering van bomen in bosverband) wordt om de 3 jaar gesnoeid en visueel beoordeeld op veiligheid. Bomen die in het buitengebied staan, zoals de bomen in de holle wegen van Paal (Watermolenstraat, Kamerstraat,…) worden eveneens om de 3 jaar visueel beoordeeld. Maar ze worden om de 5 jaar gesnoeid tenzij er bij de visuele beoordeling is gebleken dat een snellere interventie noodzakelijk is.Planning voor de komende jaren:
2018  Paal en Beringen-centrum (ten westen van het Albertkanaal)
2019  Beringen (ten zuiden van de Voortstraat) – Koersel – Stal
2020  Beringen-centrum (ten noorden van de Voortstraat)- Beringen-Mijn – Beverlo en Korspel
2021  Paal – Beringen-centrum (ten westen van het Albertkanaal)
2022  Beringen (ten zuiden van de Voortstraat) – Koersel – Stal
2023  Beringen (ten noorden van de Vootrstraat)- Beringen-Mijn – Beverlo en Korspel

Bijzonderheden

Bij elke melding komt iemand van de dienst ter plaatse om de melding te beoordelen.

Je doet geen melding

 • als de bomen datzelfde jaar worden gesnoeid
 • voor vallende bladeren of vruchten met uitzondering van rottend fruit waar wespen op  kunnen afkomen. Dit geldt enkel voor de Kanaalstraat, Berkenstraat en de begraafplaats van Korspel
 • omwille van zonnepanelen

Je doet wel een melding

 • als er zwaar dood hout in de kruin zit
 • als er hinderende takken zijn zoals:
  • stamschot dat het zicht beperkt
  • takken waar weggebruikers kunnen tegen rijden
  • takken die tegen de woning schuren
 • bij gebroken takken door een storm
 • bij problemen met het wortelgestel
  • wortelopdruk
  • wortelingroei riolering
 • wanneer de snoeiploeg gepasseerd is en je hebt nog een bemerking

Externe links