Slachtbrief

Wil je als particulier een dier slachten, dan moet je deze slachting registreren.

Voorwaarden

Voor het slachten van varkens, geiten en schapen heb je een slachtbrief nodig. Voor paarden en runderen heb je enkel een registratieformulier nodig. Deze formulieren dien je af te geven aan het slachthuis. Voor het slachten van kippen, konijnen en klein wild is geen toelating nodig.
Zowel de slachtbrief als het registratieformulier kan je op de dienst burgerzaken aanvragen.

Procedure

Elke slachting moet je minstens 2 werkdagen voor de slachting persoonlijk aangeven. De slachtbrief is 8 dagen geldig.

Je kan je slachtbrief en/of registratienummer op afspraak aanvragen aan het loket van de dienst burgerzaken, sectie bevolking.

Maak een afspraak - aanvraag slacht

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • het beslag- en oormerknummer van het te slachten rund of schaap

Kostprijs

De registratie is gratis.

Thuisloket