Slachtbrief

Wil je als particulier een dier slachten, dan moet je deze slachting registreren.

Voorwaarden

Voor het slachten van varkens, geiten en schapen heb je een slachtbrief nodig. Voor paarden en runderen heb je enkel een registratieformulier nodig. Deze formulieren dien je af te geven aan het slachthuis. Voor het slachten van kippen, konijnen en klein wild is geen toelating nodig.
Zowel de slachtbrief als het registratieformulier kun je op de dienst burgerzaken bekomen.

Kosten

Geen kosten.

Aanvraag

Elke slachting moet je persoonlijk aangeven bij het stadsbestuur, minstens 2 werkdagen vóór de slachting.

De slachtbrief is 8 dagen geldig.

Aanpak

Je kan je slachtbrief en/of registratienummer aanvragen aan het loket van de dienst burgerzaken, sectie bevolking.

Meenemen

  • je identiteitskaart
  • het beslag- en oormerknummer van het te slachten rund of schaap.

Maak een afspraak - slachtbrieven

Thuisloket